ZaměstnáníProjekty

Řeznicko-uzenářská prodejna roku zlínského kraje opět pro Řeznictví H+H | Řeznictví H&H

Vloženo: 12.01.2018

Řeznicko-uzenářská prodejna roku zlínského kraje opět pro Řeznictví H+H

Jak se již stalo zvykem, také v roce 2017 jsme se přihlásili do soutěže o nejlepší Řeznicko-uzenářskou prodejnu roku. Již desátý  ročník této soutěže vyhlásil Český svaz zpracovatelů masa a přihlásilo se do něj 49 prodejen ze všech krajů.

Hodnocení všech prodejen prováděl "tajný zákazník" z řad členů Českého svazu zpracovatelů masa a ten hodnotil tyto hlavní kritéria:

- hygiena prodeje
- plnění informačních povinností konečnému spotřebiteli
- úroveň prezentace sortimentu
- úroveň obsluhujícího personálu (zbožíznalství, vstřícnost, ochota)

Dále byla ale také hodnocena tato pomocná kritéria:

- upoutávka na prodejnu
- první dojem při vstupu do prodejny
- úroveň technického vybavení
- nabídka doplňkového sortimentu

a mnoho dalších faktorů.

Všichni zaměstnanci Řeznictví H+H jsou hrdi na to, že v této silné konkurencii obstála podniková prodejna v Rožnově pod Rahadhostěm nejlépe a stala se tak pátou prodejnou Řeznictví H+H, která v této prestižní soutěži uspěla.

Největší díky patří vedoucímu prodejny v Rožnově p. Radhoštěm panu Rumplíkovi a jeho spolupracovnicím, kteří se na tomto ocenění podílali nejvíce.

Vedení společnosti Řeznictví H+H gratuluje pracovníkům prodejny za tento úspěch a děkuje všem spolupracovníkům, kteří se na tomto úspěchu podíleli.