Hájek - uzeniny

BODUJTE S ŘEZNICTVÍM H+H, s.r.o.

Termín soutěže
18.11.-16.12.2020

Provozovatel soutěže: Řeznictví H+H
Servisní podpora soutěže: Novum Global, a.s.

 

 

Pravidla

Do slosování budou zahrnuty všechny nákupy uskutečněné v termínu soutěže na libovolné prodejně Řeznictví H+H, které byly zaregistrovány v mobilní aplikaci MojeBody a jejichž výše je minimálně 300 Kč.

Každý zákazník tedy s vyšším počtem svých nákupů, které splňují kritéria soutěže, zvyšuje svou šanci na výhru.

Seznam poskytnutý do slosování obsahuje pro každý nákup splňující pravidla jeden záznam.

Každý záznam v seznamu obsahuje tyto atributy:

 • Pořadové číslo záznamu
 • ID zákazníka
 • Uživatelské jméno zákazníka v mobilní aplikaci
 • ID prodejny
 • Kód prodejny
 • ID nákupu
 • Hodnota nákupu
 • Datum a čas nákupu

Losování

Losování proběhne ve čtvrtek 17.12. ve 13:00 hod.

Novum Global zašle 17.12.2020 do 11:00 hod. seznam ve výše uvedeném datovém rozsahu pro slosování.

Vlastní způsob losování je plně v režii Řeznictví H+H. Bude vylosováno 20 výherních nákupů. Firmě Novum Global bude nejpozději do 17.12.2020 14:00 předán seznam obsahující 20 záznamů o výhře. Zároveň bude vylosováno i 20 náhradních výherců („náhradníci“). Seznam „náhradníků“ není firmě Novum Global poslán – viz dále.

Záznam obsahuje:

 • Pořadí výhry
 • Předmět výhry
 • ID zákazníka
 • ID nákupu
 • Kontrolní identifikátor (čtyřznakový – např „SE9K“)

Odměny pro vylosované

 • 20 tabletů

Informace o udělení výhry

NovumGlobal na základě předaného seznamu výherních nákupů sestaví 20 šablon s tímto textem:

„Dobrý den,
blahopřejeme Vám k výhře v soutěži ‘Bodujte s Řeznictvím H+H‘. Váš nákup byl vylosován jako výhra číslo X (kontrolní kód = Z). Vaší odměnou je Y. O výhru se přihlaste nejpozději do 20.12.2020 do 18:00 na kontaktní telefon zástupce řeznictví H+H 725 635 631, kterému sdělíte číslo výhry a kontrolní kód. Tato zpráva slouží jako výherní voucher.

S pozdravem
Vaše rodinné Řeznictví H+H“

(kde X je číslo výhry, Z je kontrolní kód a Y je název výrobku)

Tato zpráva bude jednotlivým výhercům rozeslána nejpozději 18.12.2020 do 11:00 hod. Výherce zatelefonuje na uvedený kontaktní telefon, kde se prokáže znalostí číslo výhry a kontrolním kódem. V případě kladného ověření s ním již kontaktní osoba paní Baranová dohodne předání způsob předání výhry.

„Náhradníci“

Pokud si všichni výherci vyzvednou výhry v uvedeném termínu, níže popsané v této kapitole se neuskuteční.

Pokud se někteří zákazníci o výhru ve stanovené lhůtě nepřihlásí, bude firmě Novum Global poskytnut výherní seznam „náhradníků“, který je omezen dle počtu nevyzvednutých odměn.

Příklad: Nebyly vyzvednuty 2 tablety. Seznam bude obsahovat pouze první dva záznamy náhradních výherců tabletu..

21.12. do 8:00 bude na NovumGlobal poslán seznam „náhradníků“, ve stejném rozsahu atributů jako seznam prvotních výherců.

21.12. do 11:00 bude rozeslána „náhradníkům“ výherní zpráva, která se od původní liší pouze datem, do kterého je nutné se o výhru přihlásit. Namísto „20.12.2020 do 18:00“ bude ve zprávě uvedeno „21.12.2020 do 20:00“.

(Neotevřené zprávy o výhře budou po termínu do kterého se měli výherci přihlásit smazány.)

V případě, že se o výhru nepřihlásí všichni „náhradníci“ odměny propadají ve prospěch provozovatele.

Zajištění legálnosti

Zajištění legálnosti výhry (kontrol proti pokusům o podvod) – každá výherní zpráva obsahuje jednoznačné číslo výhry a kontrolní kód. Je na provozovateli soutěže (Řeznictví H+H), aby si svými prostředky a kontrolními mechanismy zajistil, aby nebylo možné výhru na shodné číslo uplatňovat vícekrát.

Informovanost o pravidlech soutěže

Způsob, jakým budou pravidla soutěže oznámena nakupujícím, je plně na provozovateli soutěže.

Copyright © 2021 Hájek - uzeniny | Created by Reklamní Agentura MK