SETŘI A VYHRAJ

OSLAVME SPOLEČNĚ 10 LET ŘEZNICTVÍ H+H, s.r.o. na trhu

Termín soutěže
12. 7. 2021 do rozdání všech losů

POŘADATEL SOUTĚŽE

Pořadatelem soutěže je společnost Řeznictví H+H, s.r.o., se sídlem Hladké Životice, Hlavní 46, PSČ 742 47, IČO 267 88 942, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod spis. zn. C 26285 (dále jen jako „Řeznictví H+H, s.r.o.“ nebo „pořadatel soutěže“).

SOUTĚŽ

je primárně určena pro velkoobchodní partnery Řeznictví H+H, s.r.o. a jejich pracovníky. Dále se této soutěže mohou zúčastnit také koncoví zákazníci velkoobchodních partnerů pořadatele soutěže. Ti se této soutěže mohou zúčastnit zakoupením celých balení vybraných druhů masných výrobků, které obsahují los. V případě výhry budou tito výherci kontaktovat obchodního zástupce v regionu, ve kterém výherce bydlí. Kontakt na obchodní zástupce pořadatele soutěž je uveden na www.reznictvihh.cz/kontakty/

PRAVIDLA

V období od 12. 7. 2021 do rozdání všech losů naleznete ve vybraných druzích balení masných výrobků z produkce Řeznictví H+H, s.r.o. stírací los.
Po setření stíracího pole na losu se ihned dozvíte, zda jste vyhráli. Pokud ano, kontaktujte přímo svého obchodního zástupce. Svým obchodním zástupcem budete vyzváni k identifikaci konkrétní výhry, která se nachází na losu, po setření stíracího pole. Každá výhra má svůj unikátní ověřovací kód. Podle tohoto kódu bude výhra potvrzena. Dohodněte si s obchodním zástupcem Řeznictví H+H, s.r.o. způsob předání výhry. Každý zákazník tedy s vyšším počtem nákupů balení masných výrobků, které splňují kritéria soutěže, zvyšuje svou šanci na výhru.

DRUHY MASNÝCH VÝROBKŮ, KTERÉ OD 12. 7. 2021 DO ROZDÁNÍ VŠECH LOSŮ BUDOU OBSAHOVAT STÍRACÍ LOS:

41650101 Špekáčky VOB
41650301 Párky VOB
41651001 Trefilova masopustní klobása VOB
41652801 Klobása s medvědím česnekem VOB
41656001 Štýrský párek VOB
41656501 Klobása z udírny VOB
41656701 Klobása dědy Pilčíka OA
41657101 Grilovací bylinková klobása VOB
41658501 Ďábelské klobásy VOB
42650201 Životický točený VOB
42650401 Kabanos z udírny
42658601 Ostrá klobása VOB
47650801 Uz. rolovaná plec VOB

V případě, že se ve výše uvedených baleních výrobků nebude nacházet stírací los, nevzniká tím nárok na reklamaci dodaných balení masných výrobků ani dodatečný nárok na individuální zaslání stíracích losů dodatečně a to žádným způsobem (osobní předání, zaslání poštou apod.)

Reklamace přijímáme ve standardním režimu dle platného reklamačního řádu: Zákazník je oprávněn vrátit zboží, které nepřevezme při přejímce z důvodu:

 • neobjednané zboží,
 • chybná váha,
 • záměna zboží,
 • chybné označení,
 • zboží, které bude mít při jeho předání kupujícímu vyčerpáno více než 1/3 doby životnosti. (doba minimální trvanlivosti nebo doba použitelnosti),
 • smyslová vada.

KAŽDÝ LOS OBSAHUJE

Na přední straně losu:
Slogan: Oslavme společně 10 LET ŘEZNICTVÍ H+H, s.r.o. na trhu
Logo Řeznictví H+H, s.r.o.
Název soutěže: SETŘI A VYHRAJ
Informaci o termínu soutěže: Termín 7. 7. do rozdání všech losů
Stírací plochu
Unikátní číslo losu v rozmezí 1 – 15.000
V případě výherního losu:
Název výhry
Identifikační kód výhry skládající se z čísel a písmen
V případě nevýherního losu obsahuje los tuto informaci:
Litujeme, ale tentokrát to nevyšlo. Zkuste štěstí u dalšího losu
Na zadní straně losu jsou vypsány zjednodušená pravidla soutěže

ODMĚNY PRO VÝHERCE

 • Tablety zn. Samsung
 • Nůž v krabičce
 • Osuška s logem
 • Teleskopická opékací vidlička
 • Solnička + pepřenka
 • Psací sada
 • Čelovka
 • Bezdrátová nabíječka
 • Tritanová láhev se sítkem
 • Skládací deštník
 • Butilka bílá
 • Poznámkový blok A5, A6
 • Vyhledávač klíčů
 • Vroubkovaný nůž
 • Reflexní páska

PŘEDÁNÍ VÝHER

Výhry se budou předávat výhercům dle dohody a to buď hromadně po skončení soutěže, nebo individuálně v průběhu trvání soutěže. Výhry budou předány zástupcem firmy Řeznictví H+H, s.r.o. O výhry je nutno se přihlásit nejpozději do 13. 9. 2021. Po tomto datu nevzniká na požadování výhry žádný nárok a nerozdané výhry propadají ve prospěch pořadatele soutěže. Za výhry nelze požadovat odpovídající finanční hodnotu.

ZAJIŠTĚNÍ LEGÁLNOSTI

Zajištění legálnosti výhry (kontrol proti pokusům o podvod) – každá výherní los obsahuje jednoznačný název výhry a kontrolní kód. Je na pořadateli soutěže (Řeznictví H+H, s.r.o.), aby si svými prostředky a kontrolními mechanismy zajistil, aby nebylo možné výhru na shodné číslo uplatňovat vícekrát.

INFORMOVANOST O PRAVIDLECH SOUTĚŽE

Způsob, jakým budou pravidla soutěže oznámena nakupujícím, je plně na provozovateli soutěže.

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZVEŘEJNĚNÍ FOTOGRAFIÍ VÝHERCŮ

Účastí v soutěži dává výherce pořadateli v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění, souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, případně v rozsahu dalších údajů, které pořadateli v souvislosti se svou účastí v soutěži poskytne. Tento souhlas výherce uděluje za účelem předání ceny v soutěži a dále pro marketingové účely pořadatele. Výherce rovněž souhlasí se zveřejněním svého jména, příjmení a bydliště na webových stránkách pořadatele a to včetně sociálních sítí pořadatele soutěže.

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Pořadatel si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním soutěže, a to včetně jejího prodloužení, přerušení, odvolání či úpravy jejích Pravidel, které jsou umístěny na www. www.reznictvi-hh.cz.

Pořadatel si vyhrazuje právo změnit podobu jednotlivých cen při zachování jejich finanční hodnoty. Výherce bere na vědomí, že výhru nelze vyplatit v penězích ani jiné alternativní podobě. Na výhru neexistuje právní nárok a nelze ji vymáhat soudní cestou.

V případě zmeškání lhůty k přihlášení se o výhru nebo k vyzvednutí si výhry není pořadatel povinen cenu výherci předat.

Výsledky soutěže jsou konečné bez možnosti odvolání.

Za úplná a konečná jsou považována pouze pravidla zveřejněná na webových stránkách pořadatele. Pořadatel neodpovídá za úplnost výtažku z těchto Pravidel, který může být ve zkrácené verzi uveden na propagačních či jiných materiálech v souvislosti s akcí.

V Hladkých Životicích
dne: 28. 6. 2021

Ing. Karel Pilčík – jednatel Řeznictví H+H, s.r.o.

Copyright © 2021 Hájek - uzeniny | Created by Reklamní Agentura MK