OBCHODNÍK JARA 2022

Termín soutěže: 1. 4. 2022 – 31. 5. 2022

POŘADATEL AKCE

Pořadatelem akce je společnost Řeznictví H+H, s.r.o., se sídlem Hladké Životice, Hlavní 46, PSČ 742 47, IČO 267 88 942, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod spis. zn. C 26285 (dále jen jako „Řeznictví H+H, s.r.o.“ nebo „pořadatel akce“).

AKCE

Je určena pro velkoobchodní partnery Řeznictví H+H, s.r.o., kteří jsou u této společnosti registrováni jako obchodní partneři pod svým IČ, mají své odběratelské číslo a zároveň nepatří do žádné obchodní sítě (např. Jednota, Kubík, Rosa Market, Pramen, PMU). Pokud patří obchodní partner do některých prodejních sítí, může být do akce zařazen pouze v případě, že obchoduje s pořadatelem akce pod vlastním IČ (tzv. franšíza).

Tato akce není určena koncovým zákazníkům nebo fyzickým osobám, kteří nakupují masné výrobky nebo maso z produkce Řeznictví H+H, s.r.o. u obchodních partnerů pořadatele soutěže nebo v síti podnikových prodejen pořadatele soutěže. Ze soutěže jsou vyloučeny podnikové prodejny Řeznictví H+H, s.r.o. a MP Krásno, a.s.

PRAVIDLA AKCE

V období od 1. 4. 2022 do 31. 5. 2022 nakupujte masné výrobky (dále jen jako „MV“) nebo maso u Řeznictví H+H, s.r.o., jenž má společnost ve své nabídce, popř. které má obchodní partner zalistované a MV nebo maso tak může od pořadatele akce nakupovat. Do této akce mohou být zařazeni pouze obchodní partneři pořadatele akce, kteří již ve stejném období roku 2021 byli jeho obchodními partnery a zároveň v každém z uvedených měsíců roku 2021 odebrali MV nebo maso v minimálním objemu 100 kg a rovněž k datu ukončení soutěže nemají vůči pořadateli soutěže žádné finanční závazky po splatnosti za odebrané MV nebo maso. Obchodní partner s odběratelským číslem, který za toto období zaznamená největší procentuální nárůst odběrů v množství a obratu v porovnání se stejným obdobím roku 2021, vyhraje hlavní odměnu. Obchodní partneři na 2. - 20. místě získají podle svého pořadí další odměny. Pořadí bude určovat celkový procentuální nárůst odběrů v množství (kg) a obratu (Kč nebo EUR) za období duben-květen 2022 v porovnání se stejným obdobím v roce 2021.

VÝSLEDEK A ZÁROVEŇ POŘADÍ SE U TÉTO AKCE BUDE URČOVAT NÁSLEDOVNĚ

Parametry podle kterých se budou vypočítávat výsledky akce: OBRAT (Kč nebo EUR) a ODEBRANÉ MNOŽSTVÍ (kg).

Výsledky akce za uvedené období se budou počítat dle výše uvedených parametrů. Srovnávat budeme parametry se stejným obdobím roku 2021. Podmínkou zařazení do akce je odběr v dubnu a květnu 2021 v minimálním objemu 100 kg MV nebo masa.

Do celkových parametrů sloužících pro výpočet výsledků za duben a květen roku 2022 se nebudou započítávat případné vzorky výrobků, které odběratel obdrží od pořadatele soutěže zdarma, dále se nezapočítávají do odběrů případné reklamace a vratky, které odběratel bude nárokovat u pořadatele soutěže.

Reklamace přijímáme ve standardním režimu dle platného reklamačního řádu:
Zákazník je oprávněn vrátit zboží, které nepřevezme při přejímce z důvodu:

  • neobjednané zboží,
  • chybná váha,
  • záměna zboží,
  • chybné označení,
  • zboží, které bude mít při jeho předání kupujícímu vyčerpáno více než 1/3 doby životnosti. (doba minimální trvanlivosti nebo doba použitelnosti),
  • smyslová vada.

ODMĚNY

1. místo: Pobyt na 2 noci pro dvě osoby na hotelu Troyer**** Trojanovice se snídaní
2. - 5. místo: Tablet zn. Samsung
6. místo: Uzená kýta s kostí
7. – 12. místo: Dárkový kufřík
13. – 20. místo: Reklamní předměty Řeznictví H+H

PŘEDÁNÍ ODMĚN

Odměny se budou předávat výhercům po vyhodnocení všech výsledků a to nejdříve od poloviny června 2022. Hlavní cena bude předána formou dárkového poukazu, kdy si sám výherce po dohodě se zástupcem hotelu Troyer dohodne termín ubytování. Rovněž cena za 4. místo bude předána formou poukazu a výherce si dohodne se zástupcem pořadatele termín závozu vepřové uzené kýty (závozy tohoto výrobku jsou vždy jen ve čtvrtek nebo pátek po předchozím objednání a to nejpozději do úterý do 10:00 hodin téhož týdne). Ostatní odměny budou předány fyzicky zástupcem pořadatele akce. Veškeré odměny budou předány na základě předávacího protokolu. Za odměny nelze požadovat odpovídající finanční hodnotu.

INFORMOVANOST O PRAVIDLECH AKCE

Způsob, jakým budou pravidla akce oznámena obchodním partnerům, je plně na provozovateli akce. Plné znění pravidel bude k dispozici na webových stránkách pořadatele akce v sekci soutěže. Informaci o akci obdrží obchodní partneři mailem a formou letáků při závozu zboží.

NESOUHLAS SE ZAŘAZENÍM DO AKCE

Obchodní partner, který si nepřeje být do akce zařazen, může o to pořadatele požádat kdykoliv až do ukončení akce, sdělením formou zaslání mailu na adresu: drazkovic.martin@reznictvi-hh.cz

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZVEŘEJNĚNÍM FOTOGRAFIÍ VÝHERCŮ

Účastí v soutěži dává výherce pořadateli v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění, souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, případně v rozsahu dalších údajů, které pořadateli v souvislosti se svou účastí v soutěži poskytne. Tento souhlas výherce uděluje za účelem předání ceny v soutěži a dále pro marketingové účely pořadatele. Výherce rovněž souhlasí se zveřejněním svého názvu a sídla, resp. jména, příjmení a obce bydliště na webových stránkách pořadatele a to včetně sociálních sítí pořadatele soutěže.

Obchodní partner, který si nepřeje zveřejnění svých údajů v rámci vyhodnocení akce, může o to pořadatele požádat kdykoliv až do ukončení akce, sdělením formou zaslání mailu na adresu: drazkovic.martin@reznictvi-hh.cz

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Pořadatel si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním akce, a to včetně jejího prodloužení, přerušení, odvolání či úpravy jejích Pravidel, které jsou umístěny na www. www.reznictvi-hh.cz.

Pořadatel si vyhrazuje právo změnit podobu jednotlivých cen při zachování jejich finanční hodnoty. Výherce bere na vědomí, že výhru nelze vyplatit v penězích ani jiné alternativní podobě. Na výhru neexistuje právní nárok a nelze ji vymáhat soudní cestou.

V případě zmeškání lhůty k přihlášení se o výhru nebo k vyzvednutí si výhry není pořadatel povinen cenu výherci předat.

Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání.

Pravidla mohou být ve zkrácené verzi uvedena na propagačních či jiných materiálech, vydaných v souvislosti s akcí.

Za úplná a konečná jsou považována pouze pravidla zveřejněná na webových stránkách pořadatele.

V Hladkých Životicích
dne: 1. 4. 2022

Ing. Karel Pilčík – jednatel Řeznictví H+H, s.r.o. v. r.

Copyright © 2022 Hájek - uzeniny | Created by Reklamní Agentura MK