POMÁHÁME VÁM TAKÉ V ROCE 2020 NÁŠ SVĚT

POMÁHÁME VÁM TAKÉ V ROCE 2020      NÁŠ SVĚT
Vloženo: 23.12.2020

Organizace Náš Svět se nachází v obci Pržno nedaleko Frýdlantu nad Ostravicí. Poskytujeme sociální služby pro osoby s mentálním postižením v kombinaci s tělesným, smyslovým a duševním onemocněním. Náš Svět poskytuje jednu z mnoha služeb - službu domov pro osoby se zdravotním postižením (DOZP). Cílem této služby je poskytovat bydlení a sociální služby osobám s mentálním a kombinovaným postižením, rozvíjet jejich schopnosti a dovednosti, které posilují jejich samostatnost a začlenění do běžného společenského života. Sociální služba je určena pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením (tělesným a smyslovým), kteří potřebují pravidelnou pomoc jiné osoby.
Služba zahrnuje základní činnosti, které jsou uvedeny ve Veřejném závazku:
- pro domov pre osoby se zdravotním postižením Pržno                                         

Mezi tyto činnosti patří např. pomoc při osobní hygieně, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti apod. 

Sociální služba je poskytována ve dvou domovech a šesti domcích, které se nachází v příjemném parkovém areálu organizace.
Domov U Slunečnice - bydlení je určeno pro dospívající a mladé osoby s těžkým mentálním či kombinovaným postižením (přízemí) a pro dospělé osoby s těžkým mentálním či kombinovaným postižením (patro). 
Domov U Zvonu - bydlení je určeno pro osoby s těžkým mentálním či kombinovaným postižením. 
Domky Pod Lysou a U Lesa - bydlení je určeno pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením s potřebou menší míry podpory.

Domky Pod Lysou - celkem 4 domy z toho 2 domy pro 6 uživatelů, 2 domy pro 8 uživatelů.
Domky U Lesa - celkem 2 domy, každý pro 8 uživatelů. V přízemí domků je kuchyň, jídelna, obývací pokoj a sociální zařízení. V patře jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje.

Elektrická křesla - polohovací a zvedací, které by ve svém zařízení v Pržně klienti přivítali budou používány uživateli v Domově U Slunečnice, přízemí.

Tito uživatelé – tři muži a dvě ženy – mají snížené motorické funkce, se sníženou hybností a pohyblivostí a s tendencí k otokům nohou. Tito uživatelé mají obtíže přesunovat se z klasických křesel, či gauče, do stoje a vyžadují vysokou míru asistence pracovníků při přesunech, a to kvůli statické poloze standardních sedících ploch, které jsou na gauči a křesle v Domově u Slunečnice.
Používáním zvedacího polohovacího křesla by byli tito uživatelé schopni přesunout se více samostatně, bezpečněji a s minimální asistencí pomocníka, neboť by takové křeslo „předklopilo“ uživatele do bezpečného polostoje. Používáním tohoto křesla by se snížilo riziko pádu, jak uživatele, tak i pracovníka. Navíc je toto křeslo polohovací do horizontální polohy, což by umožnilo těmto uživatelům relaxovat v leže, například na relaxační místnosti, jejich váha by byla rozprostřena po celém těle rovnoměrně a také by se snížilo riziko vzniku dekubitů i otoků nohou.