Politika GDPR

Společnost Řeznictví H+H, s.r.o., se zabývá zpracováním masa a výrobou masných výrobků. Abychom mohli tuto činnost vykonávat, zpracováváme dle příslušných právních předpisů různé druhy osobních údajů. Tyto osobní údaje se týkají našich zaměstnanců, obchodních partnerů, popř. dalších osob. S ohledem na právní předpisy Evropské unie dodržuje Řeznictví H+H, s.r.o., počínaje dnem 25.5.2018,

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen jako „GDPR“ – General Data Protection Regulation).

Naším primárním cílem stále zůstává důkladné zabezpečení získaných osobních údajů a jejich ochrana proti možnému zneužití. Abychom dostáli zákonné povinnosti, naplnili cíle našich interních směrnic, zavádíme v naší společnosti další požadavky nutné pro ochranu osobních údajů vyplývající z výše uvedeného GDPR.

S ohledem na tuto skutečnost, poskytujeme našim zaměstnancům, obchodním partnerům či jiným osobám bližší informaci, k čemu jsou osobní údaje získané v rámci činnosti Řeznictví H+H, s.r.o., využívány.

  1. Osobní údaje zaměstnanců – všechny osobní údaje spojené se zaměstnaneckým poměrem v naší společnosti jsou využívány pouze pro personální a mzdovou agendu. Zaměstnanci jsou informováni o údajích, které jsou o nich evidovány.
  2. Obchodní partneři a ostatní osoby – v obchodním vztahu evidujeme pouze osobní údaje nezbytné k vytvoření a udržování smluvního vztahu nebo činnosti, které s tímto smluvním vztahem nezbytně souvisí.
  3. Agenturní zaměstnanci – k osobním údajům této skupiny spolupracujících osob přistupujeme a chráníme stejně, jako data našich kmenových zaměstnanců.
  4. Kamerové systémy – kamery slouží především k ochraně zdraví a života osob při vykonávání zadaných pracovních úkolů a k ochraně majetku. Jsou instalovány tak, aby nezasahovaly do soukromí osob ve všech našich prostorách, vyjma šaten, toalet, apod.
  5. Software a hardware – na každý software, který v naší společnosti zpracovává osobní údaje, klademe důraz, aby splňoval nároky vycházející z podmínek GDPR. Proto požadujeme od dodavatelů těchto produktů podporu GDPR (především ochranu, výmaz, anonymizaci dat a dohledatelnost všech dat v daném systému, atd.)

V Hladkých Životicích, 25. dubna 2018

Ing. Karel Pilčík, v.r.
jednatel Řeznictví H+H, s.r.o.