Projekty

Komplexní energeticko-úsporný projekt v Řeznictví H+H, s. r. o.

Komplexní energeticko-úsporný projekt v Řeznictví H+H, s. r. o.

číslo projektu - CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0017457

Souhrn první etapy:

  • Zateplení a stavební úpravy v budově dílny a skladu údržby
  • Pořízení a instalace nových LED_výrobní hala, budova dílny a skladu údržby (p.č.818/2)
  • Pořízení trafostanice a kabelu VN
  • Systém zpracování a distribuce odpadního tepla
... číst více ... | Vloženo: 16.04.2021
Podnikové vzdělávání zaměstnanců ve společnosti Řeznictví H+H, s.r.o., reg. č. CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004982

Podnikové vzdělávání zaměstnanců ve společnosti Řeznictví H+H, s.r.o., reg. č. CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004982

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti.

... číst více ... | Vloženo: 16.04.2021