Projekty

Projekt - Technologie H+H 2021

Projekt - Technologie H+H 2021

Registrační číslo: 21/010/0421d/780/000001/001 a Realizací projektu došlo k pořízení nových technologií ke zvýšení produktivity práce ve výrobě, snížení energetické náročnosti výroby a naplnění národních i mezinárodních legislativních požadavků na dosledovatelnost výroby, evidence původu masa a hygienické i veterinární standardy. Pořízením nových varných a zchlazovacích komor došlo ke zvýšení kapacity výroby  tepelného opracování masných výrobků. Inovace vybavení prodejen má za následek doplnění a modernizaci vybavení tří maloobchodních prodejen, které společnost provozuje.

... číst více ... | Vloženo: 17.08.2023
Projekt - Stavbení úpravy a techologie H+H 2022

Projekt - Stavbení úpravy a techologie H+H 2022

Realizací projektu došlo k řízení nových technologií ke zvýšení produktivity práce ve výrobě, snížení energetické náročnosti výroby a naplnění národních i mezinárodních legislativních požadavků na dosledovatelnost výroby, evidence původu masa a hygienické i veterinární standardy. Provedením přístaveb provozní haly 8a a 8b došlo k rozšíření provozních prostor před a po tepelném opracování masných výrobků. Vybudováním nových ploch pro denní místnost pracovníků došlo k plnění požadavků hygienické práce a odpočinkové ploše pracovníků. Inovace vybavení prodejen má za následek doplnění a modernizaci vybavení maloobchodních prodejen, které společnost provozuje.

... číst více ... | Vloženo: 07.12.2022
Komplexní energeticko-úsporný projekt v Řeznictví H+H, s. r. o.

Komplexní energeticko-úsporný projekt v Řeznictví H+H, s. r. o.

číslo projektu - CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0017457

Souhrn první etapy:

  • Zateplení a stavební úpravy v budově dílny a skladu údržby
  • Pořízení a instalace nových LED_výrobní hala, budova dílny a skladu údržby (p.č.818/2)
  • Pořízení trafostanice a kabelu VN
  • Systém zpracování a distribuce odpadního tepla
... číst více ... | Vloženo: 16.04.2021
Podnikové vzdělávání zaměstnanců ve společnosti Řeznictví H+H, s.r.o., reg. č. CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004982

Podnikové vzdělávání zaměstnanců ve společnosti Řeznictví H+H, s.r.o., reg. č. CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004982

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti.

... číst více ... | Vloženo: 16.04.2021