Komplexní energeticko-úsporný projekt v Řeznictví H+H, s. r. o.

Komplexní energeticko-úsporný projekt v Řeznictví H+H, s. r. o.
Vloženo: 16.04.2021

číslo projektu - CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0017457

Souhrn první etapy:

  • Zateplení a stavební úpravy v budově dílny a skladu údržby
  • Pořízení a instalace nových LED_výrobní hala, budova dílny a skladu údržby (p.č.818/2)
  • Pořízení trafostanice a kabelu VN
  • Systém zpracování a distribuce odpadního tepla

Souhrn druhé etapy :

  •  Pořízení a instalace FV systému 147,51 kWp