O nás

Historie

Tovaryšský listBuddhovi je připisován výrok, že hlad a láska určují veškeré lidské dějiny. Pokud jde o hlad, není tato moudrost rozhodně daleko pravdy. Jak ho ukojit a zachovat život, to byla vždycky klíčová otázka lidské existence. 

Řeznické řemeslo bylo velmi pestré, neboť vyžadovalo zvládnutí nejrůznějších dovedností a technologií, např. tepelné opracování výrobků, používání a dávkování koření nebo praní střev pro přípravu klobás a jitrnic. Každému řezníkovi prošly rukama za život kilometry střev.

Doklady o historii řeznického řemesla na Severní Moravě sahají až do 14. století. Vždyť cechovní erb byl českým řezníkům předán už v roce 1310. Průvody cechu byly konány ještě v minulém století. Ale ani šerpy, hesla a prapory nemohly odvrátit zánik cechovního stavu. Moderní doba vykonala své. Ale ještě žijí dědicové starého řemesla. A jejich nástroje, svědkové starobylosti, v nás vyvolávají úctu k tomu, co bylo. Náš stůl je bohatý i díky dávným pokolením.

K tomuto odkazu se již v minulém století přidal, jako vedoucí Jednoty v Novém Jičíně pan Alois Trefil. Tento chlap jak hora, prostě správný řezník, po roce 1989 prodejnu zprivatizoval a se svými spolupracovníky využil možnosti dělat v „domácích podmínkách“ drobnou výrobu uzenin. A aniž by to tušil, položil tímto krokem základní kámen jednomu z hlavních výrobků dnešní společnosti Řeznictví H+H, s.r.o. Ale pěkně popořádku.

Když pan Trefil, odcházel v roce 1991 do důchodu, projevil nejen o jeho prodejnu, ale i výrobu a recepturu na Trefilovu masopustní klobásu zájem pan Vladimír Hájek. Podnikání pana Vladimíra Hájka, jakožto zakladatele firmy, začalo 22. 11. 1990, kdy otevřel malou řeznickou prodejnu v Dobré, kterou spojil s vlastní výrobnou. Neustále se zvyšující počet spokojených a věrných zákazníků přiměl pana Hájka k myšlence rozšířit svůj podnik. V roce 1991 vybudoval novou výrobnu Pod Štandlem ve Frýdku-Místku, kde zaměstnal 30 zaměstnanců. I nadále otevíral nové prodejny a firma se neustále rozrůstala. Do roku 2001 došlo k rozšíření nejen portfolia vlastní produkce, ale také vlastní prodejní sítě o 10 prodejen a kapacita výrobny Pod Štandlem začala být pro uspokojení stále se zvyšující poptávky nedostatečná. V roce 2003 došlo k rekonstrukci objektu bývalých jatek a téměř veškerá produkce se přemístila do Hladkých Životic u Nového Jičína.


Současnost

Dne 1. července 2011 převzal společnost nejmladší člen řeznického rodu Pilčíků z Bratřejova, Ing. Karel Pilčík, který patří již k 6. generaci tohoto řeznického rodu, (jeho pra pra praděďa otevřel první rodinný řeznický krám už v 18. století). Od tohoto data nese společnost název Řeznictví H+H, s.r.o., tak jak ji známe dnes. Nejen že nový majitel pokračuje v tradici svých předchůdců a předků, ale vydal se v dnešní moderní době plné strojové výroby na velice těžkou cestu v podobě udržování ruční výroby uzenářských specialit, a hlavně v udržování a zvyšování kvality výrobků. O čemž se mohou přesvědčit všichni zákazníci 25 prodejen, které se dnes nacházejí nejen v Moravskoslezském kraji, ale také v kraji Zlínském a to konkrétně na Vsetíně a v Rožnově pod Radhoštěm.

Řeznictví H+H, s.r.o. nemá ambice stát se největším výrobcem masných výrobků v České republice, ale určitě bude i nadále patřit k těm nejkvalitnějším dodavatelům čerstvého masa a výrobcům uzenin, kteří nepoužívají ve výrobě potravinové náhražky, jako někteří výrobci v oboru masných výrobků.

V sortimentu společnosti naleznete mimo klasických výrobků, kvalitních masových klobás, uzených mas, šunek a zabíjačkových dobrot také ručně vyráběné speciality, na jejichž nejvyšší kvalitu klademe vysoký důraz. Zákazníci si tyto speciality velice oblíbili. Na prodejnách patří k nejvyhledávanějším výrobkům a to nejen pro svou nezaměnitelnou a originální chuť, ale hlavně pro jejich vysoký obsah masa a celkovou kvalitu, což v minulých letech potvrdila řada ocenění a cen, kterou tyto výrobky získaly.

Za těmito úspěchy stojí hlavně zaměstnanci společnosti, kterých je dnes více než 200. Všichni tito lidé s potřebnou odborností a pílí naše výrobky vyrábějí, rozváží nebo nabízejí našim zákazníkům.

Od svého založení je značka H+H spojovaná s kvalitou a originalitou. Tuto tradiční hodnotu budeme pro Vás, naše zákazníky, i nadále držet na vysoké úrovni.