Podnikové vzdělávání zaměstnanců ve společnosti Řeznictví H+H, s.r.o., reg. č. CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004982

Podnikové vzdělávání zaměstnanců ve společnosti Řeznictví H+H, s.r.o., reg. č. CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004982
Vloženo: 16.04.2021

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti.

Zaměření projektu: zvyšování znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců společnosti a růst jejich odborné úrovně.
Vzdělávání zaměstnanců: v aktivitách dle potřeb jednotlivých pracovníků a s ohledem na potřeby společnosti (IT, měkké a manžer. doved, účetní a právní kurzy).

Realizace projektu umožňuje realizaci školení pro široké spektrum pracovníků v různých aktivitách. Vyšší odborná způsobilost pracovníků povede k růstu konkurenceschopnosti podniku a upevňování jeho pozice na trhu. Cíl projektu: zvýšení úrovně znalostí a dovedností zaměstnanců a zajištění tak souladu jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti.

Ke stažení: PODNIKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ VE SPOLEČNOSTI... (pdf)