Pomozte nám rozhodnout v dobré věci

Pomozte nám rozhodnout v dobré věci
Vloženo: 04.12.2019

B OBĚDY PRO DĚTI

Cílem projektu Obědy pro děti je, formou školního oběda, pomoci dětem, které se ocitly v takové životní situaci, kdy si jejich rodiče nemohou dovolit zaplatit jim obědy ve školních
jídelnách, ač by jinak rádi. Tím projekt pomáhá nejen děti nasytit, ale také jim umožnit zažívat společné chvíle s jejich spolužáky při společenské akci, kterou školní oběd beze sporu je. Děti
se tak necítí jiné a vyčleněné z kolektivu. Každým rokem se také ukazuje pozitivní vliv na školní prospěch.
Na základě dlouholetých zkušeností můžeme tedy s jistotou konstatovat, že pomoc formou projektu Obědy pro děti má na děti pozitivní dopady a to: výživové, výchovné a vzdělávací.
Příklady, o jaké děti se může jednat:
- Děti jsou z rodin, které jsou ve velmi obtížné a tíživé finanční a sociální situaci, kdy
dětem těžko dopřávají základní věci, jako je školní oběd, účast na placených školních a
třídních aktivitách, školní pomůcky aj. Velmi zásadní roli zde hraje ztráta zaměstnání,
ztráta bydlení, samoživitelství bez podpory širší rodiny, absence výživného, sociální
podpory apod.
- Děti, které jsou podpořeni z projektu Obědy pro děti, jsou i z plně funkčních rodin, kde
se najednou (do slova ze dne na den) dostanou do svízelné finanční situace. Jedná se
o situace jako úmrtí jednoho z rodičů či přítomnost vážné dlouhodobé nemoci.
- Dítě může býti v péči prarodičů, kteří jsou ve většině případů ve starobním či invalidním
důchodu. Mnohdy dětem zajišťují základní potřeby na úkor svých léků apod. Hrazení
školních obědů je pro ně velmi těžko reálné.
- Naleznou se i rodiny, kde dětem dávají peníze na oběd po dnech dle jejich momentální
finanční situace. Rodič se snaží, aby dítě chodilo na obědy alespoň v den odpoledního
vyučování. Jsou i případy, kdy si na jednotlivé obědy spoří i samotné děti. To je pak
velmi smutný obrázek a dospělý člověk si dokáže představit, co takové dítě musí
prožívat.

V Moravskoslezském kraji jsme se rozhodli podpořit děti, které navštěvují tyto základní škloy:

Základní škola Františka kardinála Tomáška Studénka, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Kunín, okres Nový Jičín, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín

https://www.obedyprodeti.cz/  https://www.facebook.com/obedyprodeti/?fref=ts