Řeznicko-uzenářská prodejna roku zlínského kraje opět pro Řeznictví H+H

Řeznicko-uzenářská prodejna roku zlínského kraje opět pro Řeznictví H+H
Vloženo: 12.01.2018

Jak se již stalo zvykem, také v roce 2017 jsme se přihlásili do soutěže o nejlepší Řeznicko-uzenářskou prodejnu roku. Již desátý ročník této soutěže vyhlásil Český svaz zpracovatelů masa a přihlásilo se do něj 49 prodejen ze všech krajů.

Hodnocení všech prodejen prováděl "tajný zákazník" z řad členů Českého svazu zpracovatelů masa a ten hodnotil tyto hlavní kritéria:

  • hygiena prodeje
  • plnění informačních povinností konečnému spotřebiteli
  • úroveň prezentace sortimentu
  • úroveň obsluhujícího personálu (zbožíznalství, vstřícnost, ochota)

Dále byla ale také hodnocena tato pomocná kritéria:

  • upoutávka na prodejnu
  • první dojem při vstupu do prodejny
  • úroveň technického vybavení
  • nabídka doplňkového sortimentu

a mnoho dalších faktorů.

Všichni zaměstnanci Řeznictví H+H jsou hrdi na to, že v této silné konkurencii obstála podniková prodejna v Rožnově pod Rahadhostěm nejlépe a stala se tak pátou prodejnou Řeznictví H+H, která v této prestižní soutěži uspěla.

Největší díky patří vedoucímu prodejny v Rožnově p. Radhoštěm panu Rumplíkovi a jeho spolupracovnicím, kteří se na tomto ocenění podílali nejvíce.

Vedení společnosti Řeznictví H+H gratuluje pracovníkům prodejny za tento úspěch a děkuje všem spolupracovníkům, kteří se na tomto úspěchu podíleli.