ŘEZNICTVÍ PRODEJNA ROKU 2019 MORAVSKOSLEZKÉHO KRAJE

ŘEZNICTVÍ PRODEJNA ROKU 2019 MORAVSKOSLEZKÉHO KRAJE
Vloženo: 05.11.2019

Je to opět rok od posledního vyhlášení výsledků soutěže o NEJLEPŠÍ ŘEZNICKO-UZENÁŘSKOU PRODEJNU, kterou vyhlašuje Český svaz zpracovatelů masa. Tato soutěž probíhá ve všech krajích naší republiky.
V letošním roce v dubnu byl vyhlášen již 12 ročník této prestižní soutěže a my jsme se rozhodli přihlásit naši podnikovou prodejnou ve Frýdku-Místku na Antonínově náměstí do krajského kola v Moravskoslezském kraji. Do této soutěže se přihlásilo, jako každý rok, několik desítek prodej a porota vybírala tu nejlepší.

Jako každý rok prováděl hodnocení všech přihlášených prodejen "tajný zákazník" z řad členů Českého svazu zpracovatelů masa, který bez jakéhokoliv ohlášení navštěvoval jednotlivé přihlášené prodejny a nakupoval jako každý jiný zákazník. Tento „tajný zákazník“ pak hodnotil tyto hlavní kritéria:
• hygiena prodeje
• plnění informačních povinností konečnému spotřebiteli
• úroveň prezentace sortimentu
• úroveň obsluhujícího personálu (zbožíznalství, vstřícnost, ochota)
Byla ale hodnocena další pomocná kritéria:
• upoutávka na prodejnu
• první dojem při vstupu do prodejny
• úroveň technického vybavení
• nabídka doplňkového sortimentu
a mnoho dalších faktorů.

Co je ale nejpodstatnější a z čeho máme největší radost, je fakt, že se VÍTĚZEM této soutěže v MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI stala prodejna @Řeznictví H+H na Antonínově náměstí ve Frýdku-Místku č.p. 62. Tímto vítězstvím tak tato naše prodejna navázala na úspěchy prodejen z let 2011, 2012, 2013, 2016,2017,2018 a stala se tak za 12 let existence této soutěže již celkově 7. prodejnou Řeznictví H+H, která tuto soutěž vyhrála v Moravskoslezském nebo Zlínském kraji.

Vedení společnosti Řeznictví H+H gratuluje tímto všem pracovníkům této prodejny v čele s vedoucím panem Jiřím Urbanem a zároveň děkuje všem spolupracovníkům, kteří se na tomto významném úspěchu podíleli.