H polévkové řezané

H polévkové řezané

Znak

21400907

Trvanlivost od data výroby

5 dní

Datum spotřeby
uvedeno na etiketě

Teplota skladování

1 - 7 °C

Balení

volně loženo 2,5 kg